Menu

Groen Begeerd

We beheren jouw tuin
op een ecologische manier

Onze filosofie

Duurzame tuinen met pit

Een tuin is voor ons geen steriel plaatje, dat elk jaar z’n zelfde kunstjes moet opvoeren netjes binnen de lijntjes van het omringende tuinpad. Bij Groen Begeerd omarmen we de natuur zelf, het veranderlijke.

We vergroten de belevingswaarde van jouw tuin

Waarin je wordt uitgenodigd de natuur te beleven, te voelen, te ruiken, te smaken...

Behouden en versterken

Wat is aanwezig in jouw tuin, wat zijn de waardevolle elementen. Hoe sluit de tuin aan op zijn omgeving. Met deze elementen gaan we aan de slag om jouw tuin in z’n omgeving in te passen en in te vullen naar jouw wensen. De waardevolle elementen maximaal behouden en de natuurwaarde ervan versterken.

Ecologie, samenwerken met de natuur

In de klassieke tuinaanleg probeert men vaak vanuit een bestaande situatie door middel van harde ingrepen zo snel mogelijk een vooropgesteld resultaat te bereiken. We trachten dit op een veel zachtere manier te bereiken. Harde ingrepen zorgen voor harde tegenreacties vanuit de natuur, en resulteren vaak in het omgekeerde of een niet-duurzaam effect.

Landschapsarchitect Dan Kiley:
“A garden should feel like a walk in the woods“

Deze uitspraak vat in essentie samen waar we naar op zoek naar zijn: de ziel van de ongerepte natuur weergeven in jouw tuin, op een beperkte oppervlakte.Tegelijkertijd gaan we op zoek naar een rustgevende esthetiek.

Wat doen we?

 

Ontwerpen

Tijdens een gesprek met de klant leggen we de verwachtingen vast, wat zijn jullie dromen, praktische eisen?
Daarnaast maken we een uitgebreide analyse van de tuin, wat is aanwezig, wat willen we behouden, versterken, de bodemstructuur en-/of verdichting, oriëntatie, de sfeer, welke elementen zijn uniek voor deze locatie, …
Welke planten passen hierbij, welke planten maken deel uit van een plantengemeenschap en ondersteunen elkaar op die manier?
Een duurzame ecologische tuin ontwerp je niet achter een tekentafel op een wit blad papier, maar in de tuin zelf én in dialoog met de eigenaar. Daarom voorzien we ook ruim de tijd om in de tuin zelf aanwezig te zijn, om de tuin aan te voelen én om er ideeën te genereren.
We werken zoveel mogelijk met referentiebeelden, die het streefbeeld weergeven waar we naartoe willen. Een houtkant, dicht struikgewas of juist open grasland, boomgaard, ...

Realiseren

Tijd is onze bondgenoot.
Harde ingrepen zorgen voor harde tegenreacties. Daarom kiezen we zoveel mogelijk voor zachte ingrepen en proberen we de tuin geleidelijk te laten evolueren naar het gewenste beeld.
Opvolging en beheer zijn misschien nog wel belangrijker dan de aanleg zelf. Door te observeren hoe alles evolueert kunnen we zien hoe de natuur reageert.

Onderhouden en beheren

Ecologisch onderhoud en beheer.
We ontwikkelen een beheerplan waarin de taken omschreven worden en hoe ze dienen te worden uitgevoerd.
Het beheer zal geleidelijk uitgevoerd worden, gespreid over een aantal seizoenen waar naar het gewenste streefbeeld wordt toegewerkt.
Dit is een veel natuurlijkere aanpak en zorgt voor een duurzamer resultaat.
Het proces is even belangrijk als het eindresultaat.

Beelden

Volgende beelden tonen mijn manier van werken. Klik op het beeld voor meer uitleg.

Introductie inheemse soorten

Pulmonaria officinalis in een bosrijke tuin.

Onderhouden en beheren

Het beheer wordt over verschillende seizoenen uitgevoerd, om zo naar het gewenste streefbeeld toe te werken. Dit is een natuurlijkere aanpak en zorgt voor een duurzamer resultaat.

Integratie

We gaan aan de slag om de tuin in z’n omgeving in te passen en in te vullen naar jouw wensen.

Duurzame tuinen

Introductie van inheemse plantensoorten volgens plantengemeenschap en biotoop. Hier de wilde kievitsbloem of Fritillaria meleagris, een bolgewas uit de leliefamilie.

Ontwerpen en realiseren

Welke planten maken deel uit van een plantengemeenschap en ondersteunen elkaar? Hier een plantengemeenschap van Daucus carota of wilde peen, Centauria jacea of knoopkruid, en hazenpootje of Trifolium arvense.

Wie ben ik?

  • Na 15 jaar in de industrie te hebben gewerkt startte ik in 2014 m'n eigen tuinbedrijf en keerde terug naar waar het allemaal begon: het werken in de tuin van m'n ouders, te midden de natuur, beleven en observeren. De levende natuur is voor mij een onuitputtelijke bron van energie en inspiratie, waar m'n nieuwsgierigheid continu wordt geprikkeld. Verschillende opleidingen rond tuinaanleg, groenbeheer, ecologische landschapsinrichting bij Inverde en permacultuur zorgen voor een gedegen kennis om deze ideeën om te zetten in een ecologisch en esthetisch geheel.

    Rik Buseyne
    Rik Buseyne Groenbegeerd
  • Bij het creëren en beheren van tuinen is dat uiteindelijk de kern van waar ik naar op zoek ga : ecologisch en zinnenprikkelend.

    Rik Buseyne
    Rik Buseyne Groenbegeerd

Contact

Bel me voor meer info, of stuur een bericht.
Ik antwoord je zo spoedig mogelijk.
Hartelijk dank!

Contactformulier
Sending...
Het bericht werd verzonden, hartelijk dank!
Contact Info
Adres

Rik Buseyne
Jules de cocklaan 65C
9050 Gentbrugge

Telefoon

0497 61 05 11